Betingelser for online kurser

Bestilling og betaling

Du har altid mulighed for at købe og afvikle kurser hos os online. Det kan dog ske, at vi lukker sitet grundet vedligeholdelse.

Du kan betale med kort. Følgende kort accepters; VISA, VISA Electron, Mastercard samt Mastercard Maestro.

Adgang til kurser

Kurserne er udviklet i samarbejde mellem Danske Kurser og evt. eksterne undervisere/ bidragsydere. Du modtager en email med hvert modul én gang om ugen i 5 på hinanden følgende uger. Hver modul kan også ses på vores hjemmeside. Adgang til modulerne og tilhørende materiale er strengt personlig og gælder udelukkede for kursisten der har købt adgang. Adgangen må altså ikke videregives til andre, heller ikke kolleger. Derudover gælder Danske Kursers betingelser.

Køb af feedback/vurdering på din stemme

Ved køb af vores panels feedback modtager du feedback på din stemme med det samme direkte på siden, der er linket til i mailen fra os.

Ingen fortrydelsesret

Både kurser og feedback/vurdering er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, idet leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen, jf. Forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 13.

Ansvarsfraskrivelse

Speakerskolen kan ikke drages til ansvar for andet ifm. digitalt salg, end hvad der følger efter gældende relevant lovgivning. Ved salg af kurser, køber du adgang til at bruge kursusmaterialet sendt til din e-mail og det er betingelserne på denne side der er gældende.

Der gives ikke garanti for afviklingen eller tilgængeligheden af produktet på vores hjemmeside. Speakerskolen fralægger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader som følge af brug eller manglende mulighed for brug af kurser.

Kursisternes efterfølgende rådgivning af klienter mv. sker på eget sædvanligt ansvar. Virksomheden og underviseren er ikke rådgivere og har ikke noget ansvar som sådan.

Rettigheder

Den købte adgang til produktet berettiger dig ikke til videresalg, visning, overførsel, overdragelse eller underlicensering. Du er indforstået med ikke at forsøge, tilskynde til, eller hjælpe andre personer med at omgå nogen som helst sikkerhedsteknologi eller software eller gøre indgreb i, fjerne eller ændre i nogen rettighedshåndteringsinformation angående de købte produkter.

Handlinger i strid med ovenstående rettigheder kan resultere i retsforfølgelse.

Systemkrav

Brug af kurser, forudsætter at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særligt software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren.

Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar at opdatere dit eget udstyr. Speakerskolen vil til enhver tid hjælpe dig med råd og vejledning om hvorledes du kan opdatere dit udstyr så det matcher.

Brug af kurser kræver en internetforbindelse. Det er kundens eget ansvar at tilkøbe sig internet eller data abonnement for at muliggøre streaming af digitalt indhold.

Persondata

Al data du bliver bedt om at opgive bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det pågældende regnskabsår. Oplysningerne gemmes, jf. bogføringslovens § 10. Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden.

Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i Lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse herom rettes til Speakerskolen.

Klageadgang

Oplever du elektroniske problemer eller besvær med at opleve kurserne har Speakerskolen en teknisk assistance til rådighed som du skal henvende dig til.

Har du spørgsmål eller klager over indholdet i kurset er du velkommen til at kontakte Speakerskolen.